02 công trình của PTN Tế bào gốc được đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu

0
1558

Theo thông báo của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, kết quả xét chọn từ các Hội đồng Khoa học chuyên ngành của Quỹ cho giải thưởng Tạ Quang Bửu 2016, PTN Tế bào gốc có 02 công trình được đề cử trao giải thưởng năm nay từ 2 Hội đồng chuyên ngành khác nhau, trong tổng số 9 đề cử (05 đề cử cho giải thưởng chính, 04 đề cử cho giải thưởng trẻ).

Khởi động từ năm 2014, Giải thưởng Tạ Quang Bửu của Bộ Khoa học và Công nghệ được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm, đánh giá cao của các nhà quản lý, nhà khoa học và toàn xã hội. Sự kiện tổ chức Giải thưởng được cộng đồng khoa học, báo chí lựa chọn trong các sự kiện KH&CN ấn tượng năm 2014, 2015.

Năm 2016, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, Cơ quan Thường trực của Giải thưởng đã tiếp nhận 49 hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng. Theo kế hoạch, từ ngày 05/2 đến 04/3/2016, các Hội đồng Khoa học chuyên ngành của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã đánh giá các hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng. Kết quả 09 (chín) hồ sơ đã được đề cử xét chọn tại Hội đồng Giải thưởng (danh sách kèm theo phía dưới).

Dự kiến, Hội đồng Giải thưởng sẽ xem xét, lựa chọn, đề xuất nhà khoa học đạt Giải thưởng năm 2016 vào tháng 4/2016. Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2016 tại Hà Nội.

Danh sách 09 đề cử xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016 tại Hội đồng Giải thưởng:

 TT

Tên công trình

Tên người đề nghị xét tặng

Ngành

Cơ quan công tác

ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG CHÍNH (05 đề cử)

1

Nguyen Duc Khoang, Do Dang Trung, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu*, “Design  of  SnO2/ZnO  hierarchical  nanostructures  for  enhanced ethanol gas-sensing performance”. Sensors and Actuators B 174 (2012) 594-601.

GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

Vật lý

Viện ITIMS, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 

2

Do Cong Cuong, Dao T. Khoa, and Yoshiko Kanada-En’yo, “Folding-model analysis of inelastic α+ 12 C scattering at medium energies, and the isoscalar transition strengths of the cluster states of  12 C”. Physical Review C 88 (2013) 064317.

GS.TS. Đào Tiến Khoa

Vật lý

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.

3

Nam T. S. Phan*, Phuong H. L. Vu, Tung T. Nguyen, “Expanding applications of copper-based metal-organic frameworks in catalysis: Oxidative C-O coupling by direct C-H activation of ethers over Cu2(BPDC)2(BPY) as an efficient heterogeneous catalyst”. Journal of Catalysis, 2013, 306, 38-46.

GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam

Hóa học

Trường Đại học Bách Khoa, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.
 

4

Nguyen Van Tuyen et al, “Nucleophile – Directed Selective Transformation of cis-1-Tosyl-2-tosyloxymethyl-3-(trifluoromethyl)aziridine into Aziridines, Azetidines, and Benzo-Fused Dithianes, Oxathianes, Dioxanes, and (Thio)morpholines”. Chemistry A European Journal, 2013 (19), 5966-5971.

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

Hóa học

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.
 

5

Nguyen,  N.M.,  Dultz,  S.,  Picardal,  F.,  Bui,  T.K.A.,  Pham,  V.Q.,  Schieber,  J., “Release  of  potassium  accompanying  the  dissolution  of  rice  straw  phytolith”. Chemosphere,  2015, 119, 371–376.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh

Khoa học Trái đất và Môi trường

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 

ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG TRẺ (04 đề cử)

1

P. V. Dong, T. D. Tham, and H. T. Hung, “3-3-1-1 model for dark matter”. Physical Review D 87, 115003 (2013).

TS. Phùng Văn Đồng

Vật lý

Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

2

Nga T.T. Tran, Quan H. Tran, Thanh Truong*, “Removable Bidentate Directing Group Assisted-Recyclable Metal-Organic Frameworks-Catalyzed Direct Oxidative Amination of Sp2 C-H Bonds”. Journal of Catalysis, 2014, 320, 9-15.

TS. Trương Vũ Thanh

Hóa học

Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM

3

Phuc Van Pham, Khanh Hong-Thien Bui, Dat Quoc Ngo, Ngoc Bich Vu, Nhung Hai Truong, Nhan Lu-Chinh Phan, Dung Minh Le, Triet Dinh Duong, Thanh Duc Nguyen, Vien Tuong Le and Ngoc Kim Phan, “Activated platelet-rich plasma improves adipose-derived stem cell transplantation efficiency in injured articular cartilage”. Stem Cell Research & Therapy 2013.

TS. Phạm Văn Phúc

Khoa học sự sống – Y Sinh Dược học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.
 

4

Phuc Van Pham, Ngoc Bich Vu, Vuong Minh Pham, Nhung Hai Truong, Truc Le-Buu Pham, Loan Thi-Tung Dang, Tam Thanh Nguyen, Anh Nguyen-Tu Bui, Ngoc Kim Phan, “Good manufacturing practice-compliant isolation and culture of human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells”. Journal of Translational Medicine 2014

TS. Phạm Văn Phúc

Khoa học sự sống – Sinh học Nông nghiệp

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM.
 

 

Tác giả bài viết: NMAn

Nguồn tin: nafosted