Tuần 2/9/2013 – 7/9/2013

0
845

Lịch công tác từ ngày 02/9/2013 đến ngày 7/9/2013

Thứ/Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

2/9/2013


Nghỉ Lễ 2/9Thứ 3

03/9/2013

08h00-17h00

Tổng vệ sinh PTN

SCL

Nhóm quản lí Vệ sinh (VT Bình) tổ chức các nhóm/bạn liên quan tiến hành vệ sinh toàn bộ Lab, chuẩn bị cho năm học mới

Thứ 4

04/9/2013

9h00-10h00

Quy chế quản lí tài chính

SCL

Phạm Văn Phúc

Vũ Bích Ngọc

TT Hoàng Mai

TH Nhung

10-11h00

Quy chế quản lí khoa học và tài sản trí tuệ

SCL

Phạm Văn Phúc

VB Ngọc

PQ Việt

LTM Hậu

13h00-15h00

Họp triển khai hệ thống phần mềm quản lí PTN

SCL

Phạm Văn Phúc

Và các Trưởng nhóm liên quan

Thứ 5

05/9/2013

9h00-11h00

Họp Hội đồng KH Khoa Sinh

PTN Động vật

Phan Kim Ngọc

Phạm Văn Phúc

13h00-17h00

Họp triển khai Ung thư với BGĐ ĐHQG

SCL

Phạm Văn Phúc

Thứ 6

06/9/2013

9h00-10h00

Họp chuẩn bị công tác đánh giá điểm PTN

SCL

Phạm Văn Phúc

Phạm LB Trúc

Đặng TT Loan

Lâm TM Hậu

Trịnh NL Vân

Thứ 7

07/9/2013

9h30-11h00

Họp triển khai nâng cấp website Lab (VN, EN)

SCL

Phạm Văn Phúc

Nguyễn Đức Thái

NT Sinh

NTP Dung

Đoan Trang

Thuỳ Linh

PLC Nhân

ĐT Long

PM Vương

BNT Anh

Thái Thành

13h00-15h00

Trao đổi với phóng viên Báo Tiếp thị Gia đình về Liệu pháp tế bào tua trong điều trị ung thư

SCL

Phạm Văn Phúc

15h00-16h00
21h00-22h00
NGÀY KHAI GIẢNG PTN TẾ BÀO GỐC VÀ BỘ MÔN: 09H00; NGÀY 09 THÁNG 09 NĂM 2013.

LỊCH HỌP GIAO BAN HÀNG TUẦN NĂM HỌC 2013-2014:  08H00-10H00; THỨ 2, HÀNG TUẦN