Tuần 22/7/2013 – 27/7/2013

0
455

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

22/7/2013

8h00-09h00

Tham gia Khai giảng khoá học Cancer cell signaling

ĐH KHTN

Phan Kim Ngọc

Phạm Văn Phúc

Một phần CBVC

8h00-17h00

Lễ bảo vệ tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Sinh lý học động vật

ĐHKHTN

Phạm Lê Bửu Trúc

13h00-16h00

Họp Nhóm công tác UCLA

ĐHQG, Linh Trung

Phạm Văn Phúc

13h00-17h00

Labwork cho Khoá học Cancer cell signaling

SCL

Nguyễn Trường Sinh và Nhóm hỗ trợ

17h00-17h30

Họp nhóm Cán bộ nghiên cứu học bồi dưỡng kĩ thuật HTSS

SCL

Phạm Văn Phúc

Mỹ Hậu

Thanh Long

Thuy Oanh

17h00-18h00

Liên hoan SV tốt nghiệp cử nhân tại Lab

SCL

Toàn bộ CBVC

Thứ 3

23/7/2013

07h00-17h00

Công tác tại Hà Nội

Hà Nội

Phạm Văn Phúc

08h00-17h00

Tham gia khoá học Cancer cell signaling

SCL

Một phần CBVC

Thứ 4

24/7/2013

8h00-17h00

Tham gia khoá học Cancer cell signaling

KHTN

Một phần CBVC

8h00-17h00

Công tác tại Hà Nội

Hà Nội

Phạm Văn Phúc

17h00-19h00

Họp nhóm Mab

SCL

Nguyễn Đức Thái

Nhóm Mab

Thứ 5

25/7/2013

8h00-17h00

Tham gia khoá học Cancer cell signaling

KHTN

Một phần CBVC

8h00-17h00

Công tác tại Hà Nội

Hà Nội

Phạm Văn Phúc

Thứ 6

26/7/2013

8h00-17h00

Tham gia khoá học Cancer cell signaling

KHTN

Một phần CBVC

10h00-11h00

Họp nhóm UTV

SCL

Phạm Văn Phúc

PLC Nhân; VT Bình, LT Hạnh

13h00-14h00

Họp nhóm tiểu đường

SCL

Phạm Văn Phúc

ĐTT Loan, PM Vương, BNT Anh

14h00-16h00

Trao đổi với DermaCare

SCL và BVVH

Phạm Văn Phúc


16h00-17h00

Họp chỉnh sửa báo cáo nghiệm thu giữa kì đề tài Thần Kinh

SCL

Phạm Văn Phúc

Nhóm thần kinh

Thứ 7

27/7/2013

9h30-11h00

Họp nhóm Mab

SCL

Nhóm Mab và Lãnh đạo PTN

13h00-16h00

Họp triển khai viết quy chế quản lí mới cho PTN

SCL

Phạm Văn Phúc

Trưởng nhóm quản lí hoá chất; Trưởng nhóm quản lí dụng cụ; Trưởng nhóm quản lí thiết bị – cơ

sở vật chất;  Trưởng nhóm quản lí tài sản trí tuệ; Trưởng nhóm quản lí Khoa học công nghệ; Thủ quỹ – Kế toán; Trưởng nhóm quản lí sinh viên; Trưởng nhóm thư viện; Trưởng nhóm quản lí động vật và bioresource.

16h00-17h00

Họp triển khai website Hội Sinh lý học VN và công tác tổ chức Hội nghị Sinh lý học Miền Nam lần 2 năm 2014

SCL

Phạm Văn Phúc

Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Trường Sinh