Thông báo Tuyển chọn SV/HVCH/NCS/tình nguyện viên năm học 2022-2023

0
1396

Tuyển chọn SV/HVCH/NCS/tình nguyện viên năm học 2022-2023 (đợt 1)

Hướng nghiên cứu về Gan mật ở PTN đang có nhu cầu tuyển 2 sinh viên năm 2 hoặc 3 làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.

Chi tiết thông báo xin vui lòng xem trong văn bản đính kèm

Một số thông tin quan trọng cần lưu ý

Hồ sơ ứng tuyển

Các hồ sơ ứng tuyển gửi trực tiếp về hộp thư: lmthuan@hcmus.edu.vn

Hồ sơ ứng tuyển gồm có:

– Đơn xin tham gia học tập và nghiên cứu tại PTN. Yêu cầu nêu rõ đề tài nghiên cứu muốn theo học. (tối thiểu 300 từ, tối đa 1000 từ).

– Bảng điểm (tính đến hết học kì hiện tại đối với sinh viên), bản sao Bằng tốt nghiệp cử nhân và bảng điểm (đối với HVCH), bản sao Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ (đối với NCS).

– Hình thẻ nhìn rõ mặt (kích thước 3×4, định dạng .jpg).

Thời gian xét tuyển

– Nộp hồ sơ xét tuyển đến hết ngày: 03/03/2023

– Phỏng vấn trực tiếp (dự kiến): 07/03/2023

– Thông báo kết quả (dự kiến): 15/03/2023

– Thời gian vào phòng thí nghiệm (dự kiến): 30/03/2023

Trân trọng

Thong-bao-tuyen-sinh-vien

PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute