Muc tiêu – Sứ mệnh

0
2041

Tầm nhìn

Đến năm 2020, PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc là PTN hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng Tế bào gốc với chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, thực hiện các dịch vụ KHCN, sản xuất các sản phẩm có giá trị chất xám cao; và là trung tâm đào tạo sau đại học về tế bào gốc; đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của một PTN nghiên cứu hiện đại.

Sứ mạng

PTN Tế bào gốc là nơi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tế bào gốc với trọng tâm là y học tái tạo, góp phần vào phát triển và ứng dụng y học tái tạo cho đất nước.

Mục tiêu

       Xây dựng và phát triển PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc với các chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KHCN và đào tạo phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngành y học tái tạo của ĐHKHTN, ĐHQG Tp.HCM và khu vực phía Nam.

       Phấn đấu trở thành PTN nghiên cứu hàng đầu trong cả nước về tế bào gốc.

       Phấn đấu có đủ năng lực để hội nhập vào khu vực và thế giới.

 Hệ thống các giá trị cốt lõi

Các giá trị cốt lõi là nền tảng cho sứ mạng, định hướng cho mọi hoạt động đạt tới tầm nhìn, mục tiêu của PTN Tế bào gốc, bao gồm:

       Chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả trong mọi hoạt động

       Môi trường nghiên cứu khoa học, đào tạo lành mạnh, công bằng

       Tự do sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, nề nếp và kỉ luật trong tác phong và công việc