Lịch công tác tuần 17/02-22/02

0
475

Lịch công tác tuần 17/02-22/02

Ngày

Giờ

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

17/02

8h-11h

Họp giao ban lab

Open lab

Toàn thể thành viên PTN

Thứ 3

18/02

9h-10h

Họp nhóm Mạch máu

Thư viện

Nhóm mạch máu

14h-16h

Họp nhóm Thần kinh

Thư viện

Nhóm thần kinh

Thứ 4

19/02

10h-11h

Họp nhóm tiểu đường

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, nhóm tiểu đường 1,

14h-16h

Họp triển khai Symposium

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, nhóm sự kiện

16h-17h

Họp nhóm Gan

Thư viện

Nhóm Gan

Thứ 5

20/02

8h-9h

Họp nhóm Thần kinh

Thư viện

Nhóm Thần kinh

14h-15h30

Họp chuẩn bị GIC 2015

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, nhóm sự kiện

14h-16h

Họp nhóm mAb

Thư viện

Nhóm mAb

16h-17h

Họp nhóm UTV

Phòng lãnh đạo

P.V.Phúc, C.Nhân, T.Bình, T.Hạnh

Thứ 6

21/02

 

 

 

Thứ 7

22/02