CỨ 6 NGƯỜI THÌ CÓ 1 NGƯỜI, VÔ SINH KHÔNG PHÂN BIỆT GIÀU-NGHÈO?

0
1153

Lược dịch: CN. Trịnh Thị Cẩm Trân – PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc

Email: ttctran@hcmus.edu.vn

Trong một báo cáo gần đây của WHO, kết quả phân tích từ 133 nghiên cứu đã ước tính tỉ lệ vô sinh trên toàn cầu là 17,5%. Cứ khoảng 6 người trưởng thành thì có 1 người trải qua vô sinh (*). Tỉ lệ vô sinh ở các nước có nền kinh tế phát triển là 17,8% trong khi đó chiếm 16.5% ở các nước thu nhập trung bình và thấp. Những tỉ lệ này cho thấy sự cần thiết phải mở rộng khả năng tiếp cận và chăm sóc sức khoẻ sinh sản, bởi vì chi phí cao nhiều bệnh nhân vẫn không được tiếp cận các giải pháp phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị.

(*) Vô sinh được định nghĩa bởi WHO là tình trạng không có thai sau 12 tháng hoặc lâu hơn khi quan hệ tình dục thường xuyên không sử dụng biện pháp tránh thai.

Nguồn: https://www.who.int/publications/i/item/978920068315