Tuyển chọn SV/HVCH/NCS năm học 2016-2017 đợt 2

0
1885

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

        PTN NC & ƯD TẾ BÀO GỐC

                Số: 0212-2016/TBG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07  tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Tuyển chọn SV/HVCH/NCS năm học 2016-2017 đợt 2

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu và đào tạo của PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc năm 2016-2017, Lãnh đạo PTN Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trường Đại học KHTN-ĐHQG-HCM tổ chức tuyển chọn SV/HVCH/NCS tham gia vào các đề tài, dự án do PTN chủ trì từ năm 2016 theo kế hoạch như sau:

1.  Đối tượng tuyển chọn

Các thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi “Stem cell Innovation 2015 và 2016

Sinh viên (ưu tiên sinh viên năm 4), Học viên cao học, Nghiên cứu sinh thuộc tất cả các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học trong cả nước và ngoài nước thuộc các chuyên ngành:

+       Sinh  học thực nghiệm – hướng sinh lý động vật

+       Di truyền học

+       CNSH Y dược

+       Hoặc ngành Y, dược và các ngành liên quan khác

 

         2.   Điều kiện tuyển chọn

– Sinh viên tham gia tuyển chọn không được nợ quá 3 tín chỉ tính đến thời điểm tham gia tuyển chọn

– Học viên cao học phải hoàn thành chương trình học (lý thuyết)

– Sinh viên/Học viên/Nghiên cứu sinh tham gia tuyển dụng phải nộp Bộ hồ sơ xét tuyển và phỏng vấn trực tiếp với Lãnh đạo PTN và trưởng các nhóm nghiên cứu liên quan

– Riêng các nghiên cứu sinh cần trao đổi về đề cương nghiên cứu sinh trước khi phỏng vấn hay thi đầu vào nghiên cứu sinh.

–  Đảm bảo thời gian học tập và nghiên cứu tại PTN sau khi khi trúng tuyển:

+       Đối với SV: tối thiểu 6 tháng

+       Đối với HVCH: tối thiểu 12 tháng

+       Đối với NCS: tối thiểu 3 năm

 

       3. Quyền lợi

– Được tạo điều kiện học tập, tiến hành các nghiên cứu, thực hiện luận án Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

– Được PTN chi trả chi phí nghiên cứu bao gồm toàn bộ kinh phí hoá chất, vật tư, cơ sở vật chất thiết bị cho tiến hành nghiên cứu.

4. Hồ sơ ứng tuyển

PTN chỉ nhận hồ sơ trực tuyến, do đó TẤT CẢ CÁC ỨNG VIÊN PHẢI ĐĂNG KÍ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN ở mục “Hồ sơ ứng tuyển” tại website của PTN: www.vinastemcelllab.com, sau khi đăng nhập, ứng viên tạo tài khoản, điền đầy đủ thông tin lý lịch khoa học và đăng kí ứng tuyển.

http://vinastemcelllab.com/oms/signin.php

Hồ sơ ứng tuyển gồm có:

–   Đơn xin tham gia học tập và nghiên cứu trong PTN (tự viết)

–   Lý lịch cá nhân có xác nhận của địa phương (sinh viên/học viên không thuộc Trường ĐH khoa học tự nhiên-ĐHQG TP.HCM)

–  Bảng điểm tính đến hết học kì II của năm học trước đối với sinh viên năm 2, 3.

–  Bản sao Bằng tốt nghiệp cử nhân và bảng điểm (đối với HVCH), bản sao Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ (đối với NCS).

–  Ý tưởng nghiên cứu khoa học (trình bày trên giấy A4, tối đa 02 trang, Time New Roman, Cỡ chữ 12, khoảng cách 1,5) theo hướng nghiên cứu mà ứng viên chọn trong Mục 7.

5. Thời gian xét tuyển

Nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 08/12/2016 đến 16h00 ngày 30/12/2016

– Phỏng vấn trực tiếp: ngày 05-10/01/2017 (dự kiến)

– Thông báo kết quả: ngày 12/01/2017 (dự kiến)

– Tham gia vào phòng thí nghiệm: ngày 15/01/2017 (dự kiến)

6. Số lượng ứng viên tuyển chọn

– Nghiên cứu sinh: 01

– Học viên cao học: 01

– Sinh viên năm 3 và 4: 06

7. Các hướng nghiên cứu

– Nhóm Tim Mạch: 01 Sinh viên (Trưởng nhóm: TS. Phạm Lê Bửu Trúc)

– Nhóm Cơ-Xương-Khớp: 02 Sinh viên  (Trưởng nhóm: ThS. Vũ Bích Ngọc)

– Nhóm sàng lọc hợp chất thiên nhiên điều trị ung thư (in vivo): 02 Sinh viên (Trưởng nhóm: ThS. Nguyễn Trường Sinh)

– Nhóm Sinh học phát triển cơ thể người và động vật: 01 Sinh viên, 01 Học viên cao học, 01 Nghiên cứu Sinh (Trưởng nhóm: PGS.TS. Phạm Văn Phúc)

Thông tin về các nhóm nghiên cứu, Ứng viên xem thêm trên website của PTN.

8. Quy trình tuyển chọn

–  Sơ tuyển: tuyển chọn qua hồ sơ: sau khi nhận hồ sơ Lãnh đạo PTN sẽ chọn những ứng viên đủ điều kiện tuyển chọn

– Phỏng vấn: chỉ những ứng viên trúng tuyển trong đợt sơ tuyển được mời đến phỏng vấn (mời qua email và điện thoại)

– Thông báo trúng tuyển và tham gia vào PTN: ứng viên được thông báo trúng tuyển bằng điện thoại và tham gia vào PTN theo lịch xét tuyển.

9. Liên hệ

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Cô Huỳnh Thúy Oanh (htoanh@hcmus.edu.vn), tại Phòng thí nghiệm NC&UD Tế bào gốc-Trường ĐH KHTN, Tòa nhà B2-3, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

TM. Lãnh đạo PTN

Phó trưởng PTN Tế bào gốc

                                      (Đã ký)

Phạm Văn Phúc