Nghiên cứu phân lập và sử dụng tế bào miễn dịch trong điều trị ung thư vú

0
1555

Tên đề tài: Nghiên cứu phân lập và sử dụng tế bào miễn dịch trong điều trị ung thư vú

Chủ nhiệm đề tài: TS.GV. Phạm Văn Phúc

Kinh phí thực hiện: 3.632.000 đồng

Thời gian thực hiện: 2010-2014

Cấp quản lí: Bộ KHCN


Các kết quả đạt được: