Các hướng nghiên cứu

0
420

Các hướng nghiên cứu đang được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc:

1. Y học tái tạo

Tập trung nghiên cứu sinh học tế bào gốc, nhận diện, phân tách, tăng sinh biệt hoá, đến liệu pháp tế bào và công nghệ mô ứng dụng trong điều trị các bệnh mạn tính, suy thoái như đái tháo đường, thần kinh, cơ-xương-khớp, da, tim mạch.

Các công trình đã công bố của hướng:

 • 1. Phuc PV, Nhung TH, Loan DT, Chung DC, Ngoc PK. Differentiating of banked human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells into insulin-secreting cells. In Vitro Cell Dev Biol Anim. (2011) 47:54-63.
 • 2. Ngoc PK, Phuc PV, Nhung TH, Thuy DT, Nguyet NT. Improving the efficacy of type 1 diabetes therapy by transplantation of immunoisolated insulin-producing cells. Hum Cell. (2011) 24(2):86-95.
 • 3. Phuc Pham Van (2011). Stem Cell Therapy for Islet Regeneration, Stem Cells in Clinic and Research, Ali Gholamrezanezhad (Ed.), ISBN: 978-953-307-797-0, InTech.
 • 4. Pham Van Phuc and Phan Kim Ngoc (2012). Improving the efficacy of diabetes mellitus treatment by combining cell replacement therapy with immune correction, Stem cells and Cancer Stem Cells, Vol 4, Hayat, M.A. (Ed.), ISBN 978-94-007-2827-1, Springer.
 • 5. Phuc Pham Van, Khanh Bui-Hong-Thien, Dat Ngo-Quoc, Lam Khuat-Tan, and Ngoc Phan-Kim (2013). Transplantation of non-expanded adipose stromal vascular fraction and platelet rich plasma for articular cartilage injury treatment in mice model. Journal of Medical Engineering, 2013, 832396.
 • 6. Phuc V Pham, Khanh HT Bui, Dat Q Ngo, Ngoc B Vu, Nhung H Truong, Nhan LC Phan, Dung M Le, Triet D Duong, Thanh D Nguyen, Vien T Le and Ngoc K Phan (2013). Activated platelet-rich plasma improves adipose-derived stem cell transplantation efficiency in injured articular cartilage. Stem Cell Research & Therapy. MS : 1221358047995202.
 • 7. Phuc Van Pham, Khanh Hong Thien Bui, Dat Quoc Ngo, Ngoc Bich Vu, Ngoc Kim Phan (2013). Expanded adipose tissue-derived stem cells for articular cartilage injury treatment: a safety and efficacy evaluation. IN: Regenerative medicine using redundant abdominal fat and menstrual blood. Niranjan Bhattacharya, Phillip Stubblefield (eds.), Springer Verlag (In press – expected publication date: September 2013).
 • 8. Phuc Van Pham, Loan Thi-Tung Dang, Nhung Hai Truong, Ngoc Kim Phan (2012). Can activated platelet rich plasma combined with adipose-derived stem cells be used to treat skin wrinkle? A mechanism study. Medical Advancement in Aging and Regenerative Technologies: Clinical Tools and Applications; Edited by Andriani Daskalaki. IGI Global Publisher. DOI: 10.4018/978-1-4666-2506-8, ISBN13: 9781466625068.


2. Ung thư

Tập trung nghiên cứu từ ngăn chặn đến điều trị và theo dõi sau điều trị ung thư vú, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư máu, ung thư não, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng.

Các công trình đã công bố của hướng:

 • 1. Pham Van Phuc, Tran Thi Thanh Khuong, Le Van Dong, Truong Dinh Kiet, Tran Tung Giang and Phan Kim Ngoc (2010). Isolation and characterization of breast cancer stem cells from malignant tumours in Vietnamese women. Journal of Cell and Animal Biology 4(12):163–16.
 • 2. Phuc PV, Lam DH, Ngoc VB, Thu DT, Nguyet NTM, Ngoc PK. Production of functional dendritic cells from menstrual blood—a new dendritic cell source for immune therapy. In Vitro Cell Dev Biol Anim. (2011) 47(5-6):368-375.
 • 3. Phuc PV, Nhan PLC, Nhung TH, Tam NT, Hoang NM, Tue VG, Thuy DT, Ngoc PK. Downregulation of CD44 reduces doxorubicin resistance of CD44+CD24 breast cancer cells. OncoTargets and Therapy 2011, 4:71-7.
 • 4. Pham Van Phuc, Chi Jee Hou, Nguyen Thi Minh Nguyet, Duong Thanh Thuy, Le Van Dong, Truong Dinh Kiet and Phan Kim Ngoc. Effects of breast cancer stem cell extract primed dendritic cell transplantation on breast cancer tumor murine models. Annual Review & Research in Biology 1(1):1-13, 2011.
 • 5. Phuc V Pham, Nhan LC Phan, Nhung T Nguyen, Nhung H Truong, Thuy T Duong, Dong V Le, Kiet D Truong and Ngoc K Phan. Differentiation of breast cancer stem cells by knockdown of CD44: promising differentiation therapy. Journal of Translational Medicine 2011, 9(1):209.
 • 6. Trang Thi Mai , JeongYong Moon , YeonWoo Song , Pham Quoc Viet , Pham Van Phuc, Jung Min Lee, Tae-Hoo Yi, Moonjae Cho, Somi Kim Cho.Ginsenoside F2 induces apoptosis accompaned by protective autophagy in breast cancer stem cells. Cancer Lett. 2012;321(2):144-53.
 • 7. Pham PV, Vu NB, Duong TT, Nguyen TT, Truong NH, Phan NLC, Vuong TG, Pham VQ, Nguyen HM, Nguyen KT, Nguyen NT, Nguyen KG, Khat LT, Le DV, Truong KD, Phan NK. Suppression of human breast tumors in NOD/SCID mice by CD44 shRNA gene therapy combined with doxorubicin treatment. OncoTargets and Therapy 2012, 5:77-84.
 • 8. Phuc Van Pham. Targeting breast cancer stem cells: Principle and Update. Biological and Biomedicial Reports, 2012, 2(2), 78-86.
 • 9. Sinh Truong Nguyen, Viet Quoc Pham, Ngoc Kim Phan and Phuc Van Pham (2012). Stimulation of allogenic lymphocytes by dendritic cells derived from human umbilical cord blood fused with breast cancer stem cells. Annual Review & Research in Biology, 2(4):89-1000.
 • 10. Phuc Van Pham (2012). Breast cancer treatment by targeting breast cancer stem cells: Gene and Immunotherapies. ISBN 978-3-8473-4966-2, LAP.
 • 11. Phuc Van Pham, Binh Thanh Vu, Nhan Lu Chinh Phan, Thuy Thanh Duong, Tue Gia Vuong, Giang Do Thuy Nguyen, Thiep Van Tran, Dung Xuan Pham, Minh Hoang Le and Ngoc Kim Phan (2012). Breast cancer stem cell isolation by single cell sorting, Tissue Culture, Annarita Leva and Rinaldi Laura M.R. (Ed.), ISBN 980-953-307-097-6, Intech.
 • 12. Phuc Van Pham, Sinh Truong Nguyen, Nhan Lu-Chinh Phan, Ngoc Kim Ngoc (2013). Roles of CD44 in stem cells and cancer stem cells. The Research and Biology of Cancer I. iConcept Press. ISBN: 978-1-922227-22-5.
 • 13. Phuc Van Pham (2013). Circulating breast cancer stem cells: potential biomarkers for breast cancer diagnosis and prognosis evaluation. OMICs approaches in breast cancer: Towards next-generation diagnosis, prognosis and therapy; Edited by Debmalya Barh et al. Springer Pvt Ltd. ISBN: 8132258425; ISBN-13: 978-8132258425.
 • 14. Ngoc Bich Vu, Tam Thanh Nguyen, Long Cong-Duy Tran, Cong Dinh Do, Bac Hoang Nguyen, Ngoc Kim Phan, Phuc Van Pham. Doxorubicin and 5-fluorouracil resistant hepatic cancer cells demonstrate stem-like properties. Cytotechnology, 2012. DOI: 10.1007/s10616-012-9511-9.

3. Sinh-dược phẩm

Tập trung nghiên cứu sản xuất các protein tái tổ hợp, kháng thể đơn dòng phục vụ cho chẩn đoán và trị liệu.

Tập trung phát triển các sản phẩm từ tế bào gốc và cho tế bào gốc nhằm ứng dụng trong trị liệu.


4. Hỗ trợ sinh sản

Tập trung nghiên cứu cải tiến kĩ thuật và phát triển các kĩ thuật mới trong hỗ trợ sinh sản, từ khâu khai thác giao tử đến khâu thụ tinh in vitro, chẩn đoán tiền làm tổ, tiền sinh.5. Hợp chất thiên nhiên

Khai thác các hợp chất thiên nhiên, sàng lọc hoạt tính trên đối tượng tế bào gốc ung thư, tế bào gốc bình thường.