Các đề tài/ dự án

0
2373

TT

 

Tên đề tài Cấp quản lý/ Mã số Chủ nhiệm Thời gian thực hiện Tình trạng nghiệm thu Kết quả thực hiện đến thời điểm hiện nay
Giai đoạn 2011-2015
1

Nghiên cứu chế tạo và đánh giá hiệu quả mỹ phẩm từ tế bào gốc nhằm hỗ trợ giảm nếp nhăn, tăng độ sáng và mịn da

HCM

Phạm Văn Phúc

2010-

2013

Công bố 2 bài báo trongnước, 1 bài báo quốc tế

2

Nghiên cứu tạo tế bào có khả năng tiết insulin từ tế bào gốc trung mô người

TĐ ĐHQG

Phan Kim Ngọc

2011-

2014

Công bố 1 bài báo trongnước; 2 bài báo quốc tế; đào tạo 2 ThS

3

Nghiên cứu điều trị bệnh thiếu máu tim cục bộ do tắt nghẽn mạch vành

TĐ ĐHQG

Phan Kim Ngọc

Phạm Lê

Bửu Trúc

2011-

2015

Công bố 1 bài báo trong nước, 3 bài báo quốc tế; đào tạo  2THS, 1TS
4

Nghiên cứu phân lập và sử dụng tế bào miễn dịch (tế bào tua) để tiêu diệt tế bào ung thư vú

NN

Phạm Văn Phúc

2011-

2015

Công bố 9 bài báo quốc tế, 3 bài báo trong nước; đào tạo 5 ThS,1TS

5

Xây dựng mô hình đánh giá sự kích thích tăng sinh và biệt hóa tế bào gốc thần kinh của một số dược liệu Việt nam

HCM

Phan Kim Ngọc

Trương Hải Nhung

2012-

2015

Công bố 1 bài báo quốc tế 

6

Xây dựng phần mềm máy tính hỗ trợ phân tích tế bào người và động vật từ ảnh – video

TĐ ĐHQG

Hà Thúc Huy

Phan Kim Ngọc

2011-

2014

Công bố 3 bài báo quốc tế, 1 bài báo trong nước; đào tạo 2 ThS, 1TS 

7

Nghiên cứu thử nghiệm điều trị chuột bị gây ung thư vú bằng tế bào tua

TĐ ĐHQG

Phạm Văn Phúc

2010-

2013

Công bố 1 bài báo trong nước; đào tạo 1 ThS

8

Nghiên cứu điều trị thực nghiệm bệnh xơ gan trên mô hình chuột bị xơ gan bằng CCl4 sử dụng liệu pháp tế bào gốc

TĐ ĐHQG

Trương Hải Nhung

2012-

2015

Công bố 4 bài báo trong nước; đào tạo 1 TS, 2 ThS

9 Nghiên cứu khả năng hình thành mạch máu mới của tế bào gốc nội mô từ máu cuống rốn người trên mô hình chuột nhắt thiếu máu chi ĐHQG

Phạm Văn Phúc

2010-2013

Công bố 2 bài báo quốc tế, 2 bài báo trong nước; đào tạo 2 ThS 

Năm 2016
1

Nghiêncứuđiều trịthực nghiệmbệnh tiểu đường type1,2

NN

Phan Kim Ngọc

2012-

2016

Công bố 3 bài báo quốc tế; đào tạo 3 ThS

2 Nghiên cứu tái thiết lập chương trình trực tiếp in vitro và in vivo nguyên bào sợi chuột thành tế bào tiền thân giống nguyên bào mạch NN

Phạm Văn Phúc

2014-2016 Công bố 3 bài báo quốc tế; đào tạo 3 ThS
3 Đánh giá hiện trạng, năng lực và khả năng nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ tế bào gốc trong lĩnh vực y dược và nông nghiệp NN

Phạm Văn Phúc

2015-2017 Công bố 3 bài báo quốc tế
4 Nghiên cứu xây dựng mô hình tế bào gốc ung thư để sàng lọc các hợp chất có hoạt tính sinh học, định hướng cho nghiên cứu phát triển thuốc chống ung thư ĐHQG

Phạm Văn Phúc

2015-2017 Công bố 2 bài báo quốc tế