CN. Phí Thị Lan

0
507

c_lan

CURRICULUM VITAE

LAN,

THI

PHI

, BSc

EDUCATION

Master of Science (MS)  Candidate

Biotechnology

Ho Chi Minh University of Agriculture and Forestry (2012-2014), Viet Nam

Bachelor of Science (BS)

Veterinatian

Hanoi University of Agriculture ,Viet Nam      (2005-2010)

RESEARCH EXPERIENCES

2011 – Present: Researcher, Faculty of Biology, University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam.

2005 – 2010: Undergraduate student, Hanoi University of Agriculture ,Vietnam

  • Research skills:
  • Deriving and culture the mesenchymal stem cell from murine bone marrow
  • Establishing dindlimb ischemia mouse model.

PUBLICATIONS& CONFERENCE REPORTS

Conference reports

Trịnh Ngọc Lê Vân, Vũ Bích Ngọc, Phí Thị Lan, Bùi Nguyễn Tú Anh, Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Chuẩn hóa quy trình tạo chuột thiếu máu chi, suy giảm miễn dịch, Hội nghị Khoa học lần thứ 8 trường ĐH KHTN Tp.HCM, 09/11/2012 (The 8th scientific conference, University of Sciences, 09/11/2012)

Phí Thị Lan, Vũ Bích Ngọc, Trương Thị Hải Nhung, Lâm Thị Mỹ Hậu, Nguyễn Thị Kim Nguyền, Phạm Văn Phúc, Phan Kim Ngọc, Một số mô hình động vật bệnh lý đã xây dựng thành công tại phòng thí nghiệm nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc trường đại học KHTN tp Hồ Chí Minh, Hội Nghị khoa học Động vật thí nghiệm nghiên cứu và ứng dụng, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 19/10/2012

PERSONAL INFORMATIONS

Name: Lan Phi Thi

Date of Birth: 15/09/1986

Place of Birth:BacGiang city

Nationality:Viet Nam

Sex: Female

Marital status: single

Address (Lab): 227 Nguyen Van Cu street, 5 ward,HCM city, Viet Nam

Phone (Lab): 084 8 38397719

Cell phone:01639855576

Email: lanphi159@gmail.com