responsive jquery slider joomla

Nghiên cứu Tế bào gốc

PHÁT HIỆN PROTEIN GIÚP TẾ BÀO UNG THƯ DI CĂN

PHÁT HIỆN PROTEIN GIÚP TẾ BÀO UNG THƯ DI CĂN

on 26 May 2016

Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Bergin vừa tìm ra một protein chịu trách nhiệm cho quá trình di căn của tế bào ung thư. Nghiên cứu này...

Ứng dụng Tế bào gốc

Công bố khoa học

Current status of stem cell transplantation in Vietnam

28 May 2016

Abstract            Stem cell therapy is promising...

Clinical application of stem cells: An update 2015

11 March 2016

Review Biomedical Research and Therapy February 2016, 3:5 First online: 17...