responsive jquery slider joomla

Tin PTN Tế bào gốc

Nghiên cứu Tế bào gốc

Tiêm tế bào gốc vào não giúp bệnh nhân đi lại sau đột quỵ - Kỳ 1

Tiêm tế bào gốc vào não giúp bệnh nhân đi lại sau đột quỵ - Kỳ 1

on 17 October 2016

Kỳ 1: Niềm hy vọng cho tất cả bệnh nhân Gần đây, những bệnh nhân phải phụ thuộc xe lăn do đột quỵ đã có thể đi lại sau khi...

Ứng dụng Tế bào gốc

Công bố khoa học

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use

29 June 2016

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use Phuc...

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy

29 June 2016

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy Binh Thanh Vu,...