responsive jquery slider joomla

Nghiên cứu Tế bào gốc

CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DA

CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DA

on 23 August 2016

Nghiên cứu cho thấy làm mờ đi tín hiệu “don’t eat me” và nhắm đến quần thể tế bào nguy hiểm có thể kiềm chế tế bào ác tính di...

Ứng dụng Tế bào gốc

Công bố khoa học

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use

29 June 2016

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use Phuc...

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy

29 June 2016

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy Binh Thanh Vu,...