responsive jquery slider joomla

Nghiên cứu Tế bào gốc

ĐIỀU TRỊ BỆNH BẰNG TẾ BÀO GỐC CHO THẤY KHÔNG CÓ NGUY CƠ UNG THƯ

ĐIỀU TRỊ BỆNH BẰNG TẾ BÀO GỐC CHO THẤY KHÔNG CÓ NGUY CƠ UNG THƯ

on 28 July 2016

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLoS Genetics, việc sản xuất các tế bào gốc trong điều trị bệnh không dẫn đến những thay đổi di...

Ứng dụng Tế bào gốc

Công bố khoa học

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use

29 June 2016

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use Phuc...

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy

29 June 2016

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy Binh Thanh Vu,...