responsive jquery slider joomla

Nghiên cứu Tế bào gốc

NHÓM NHỎ CỦA TẾ BÀO GỐC GIÚP GIẢM THIỂU RỦI RO KHI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ TRÁI TIM BỊ HƯ HẠI

NHÓM NHỎ CỦA TẾ BÀO GỐC GIÚP GIẢM THIỂU RỦI RO KHI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ TRÁI TIM BỊ HƯ HẠI

on 24 August 2016

Các nhà khoa học sử dụng mô hình toán học để kích hoạt tế bào gốc trung mô đưa đến trái tim bị hư hại và thấy rằng việc sử...

Ứng dụng Tế bào gốc

Công bố khoa học

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use

29 June 2016

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use Phuc...

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy

29 June 2016

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy Binh Thanh Vu,...