responsive jquery slider joomla

Nghiên cứu Tế bào gốc

LIỆU PHÁP TẾ BÀO GỐC KHÔNG GÂY NGUY CƠ UNG THƯ

LIỆU PHÁP TẾ BÀO GỐC KHÔNG GÂY NGUY CƠ UNG THƯ

on 04 May 2016

Công bố mới của các nhà khoa học thuộc trung tâm Wellcome Trust Sanger đăng trên tạp chí PLOS Genetics cho thấy liệu pháp tế bào gốc là an toàn...

Ứng dụng Tế bào gốc

Công bố khoa học

Clinical application of stem cells: An update 2015

11 March 2016

Review Biomedical Research and Therapy February 2016, 3:5 First online: 17...

Culture and differentiation of cytokine-induced killer cells from umbilical cord blood-derived monon

30 January 2016

Culture and differentiation of cytokine-induced killer cells from umbilical cord blood-derived...