responsive jquery slider joomla

Nghiên cứu Tế bào gốc

LỢI ÍCH CỦA VIỆC TIÊM TẾ BÀO GỐC CHO CÁC BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ MÃN TÍNH

LỢI ÍCH CỦA VIỆC TIÊM TẾ BÀO GỐC CHO CÁC BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ MÃN TÍNH

on 27 July 2016

Theo kết quả của một thử nghiệm lâm sàng tại đại học Y Stanford, việc tiêm các tế bào gốc trưởng thành của người trực tiếp vào não của bệnh...

Ứng dụng Tế bào gốc

Công bố khoa học

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use

29 June 2016

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use Phuc...

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy

29 June 2016

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy Binh Thanh Vu,...