responsive jquery slider joomla

Nghiên cứu Tế bào gốc

TRÊN 750 DẤU ẤN SINH HỌC ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HIỆN VÀ CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG  CHO CHẨN ĐOÁN UNG THƯ GIAI ĐOẠN SỚM

TRÊN 750 DẤU ẤN SINH HỌC ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HIỆN VÀ CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CHẨN ĐOÁN UNG THƯ GIAI ĐOẠN SỚM

on 27 August 2016

Trong 5 năm qua, các nhà khoa học thuộc 3 trường đại học Sheffield, Conventry và Warwick đã hợp tác với nhau và đưa ra 788 dấu ấn sinh học...

Ứng dụng Tế bào gốc

Công bố khoa học

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use

29 June 2016

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use Phuc...

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy

29 June 2016

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy Binh Thanh Vu,...