responsive jquery slider joomla

Nghiên cứu Tế bào gốc

TÌM RA GEN TRONG TẾ BÀO GỐC ĐIỀU KHIỂN VIỆC TÁI TẠO CƠ XƯƠNG

TÌM RA GEN TRONG TẾ BÀO GỐC ĐIỀU KHIỂN VIỆC TÁI TẠO CƠ XƯƠNG

on 29 November 2016

Từ lâu, gen Prox1 được biết là giữ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thai nhi. Các nhà nghiên cứu Phần Lan đã phát hiện ra...

Ứng dụng Tế bào gốc

Công bố khoa học

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use

29 June 2016

In vitro expansion of mesenchymal stem cells for clinical use Phuc...

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy

29 June 2016

Mesenchymal Stem Cells: vector for targeted cancer therapy Binh Thanh Vu,...